Bouwen aan Kerkrade

Alle reacties van de inzenders zijn gerubriceerd naar thema's.
De thema's die het meest worden aangekaart zijn de volgende:

De openbare ruimte wordt door 64% van de inzenders aangehaald gevolgd door het centrum dat door 54% wordt genoemd.
Over cultuur geeft 51% van de inzenders een reactie.
Toerisme wordt door 45% van de inwoners genoemd gevolgd door wonen met 44%.

"Een harmonie van mensen" krijgt de aandacht van 43% van de inzenders. Verder worden natuur, voorzieningen, de jeugd en de verpaupering veel genoemd.

 

twitter facebook