Bouwen aan Kerkrade

Onderstaand vindt u een aantal reacties zoals deze zijn ingezonden.
Regelmatig kunt u hier nieuwe reacties vinden

“Kerkrade nog meer profileren als ‘groen’, ruim en veilig”

“Een goed idee om de burger mee te laten denken over ons stadje!!”

“De jeugd die blijft, blijven boeien en binden en facilitairen”

“Maak gebruik van de vergrijzing en misschien trekt u nog ouderen uit andere plaatsen in Nederland en zelfs buitenland omdat hier in Kerkrade oud worden leuk is”

“Kerkrade in 2030: Kerkrade weer een groot dorp, waar weinig agressie en veel veiligheid is”

“Kerkradenaren zijn veel te bescheiden om aan anderen duidelijk te maken hoe mooi het hier wel niet is”

“Ik moet zeggen dat ik nooit in Kerkrade heb willen wonen. Na mijn scheiding woon ik heel graag in Kerkrade. Waarschijnlijk had ik vooroordelen. Ik vind het nu heel erg fijn om in Kerkrade te wonen en dat komt o.a. door de centrale ligging”

“Betere bereikbaarheid van centrum zal het centrum meer laten “bruisen””

“Jeugd betekent leven”

“Kerkrade kan heel wat bereiken, het is niet zomaar een stad”

“De Kerkradenaar moet intrinsiek trots zijn op zijn stad”

“Overtollige rijtjeshuizen slopen en vervangen door groenzones”

“Mooi gezellig winkelcentrum met gezellige markt waar het lekker vertoeven is”

“Laat Kerkrade de groenste gemeente worden en betrek deze in het natuurschoon van Zuid-Limburg”

“Het inzicht dat de bevolkingskrimp niet tegen te houden is, vind ik ook positief. Dat biedt kansen en we moeten dat niet zo problematisch zien, maar anticiperen op de toekomst anno 2030”

“Waar ik me echt zorgen over maak is het IMAGO van Kerkrade buiten de stad. Buiten Kerkrade heeft de stad en zijn inwoners een slecht imago en dat moet verbeterd worden, want dat heeft ook een positieve invloed op diverse andere terreinen”

“Al ben ik van oorsprong geen Kerkradenaar en deze stad/dorp! wel de laatste plaats is waar ik ooit had willen wonen, ben ik nu zeer tevreden mede vanwege de prachtige omgeving”

“Wat de dienstverlening van de gemeente aangaat, alle lof, persoonlijk ben ik door de WMO zeer goed geholpen en waarvoor mijn dank”

“We moeten van dat imago af, om steeds negatief in het openbaar te komen zoals ongezond, te dik, niet de taal te beheersen enz. We hebben zoveel kwaliteit als gastvrijheid, gezellig en muzikaal en sport”

“Het dalen van het aantal inwoners hangt nauw samen met de werkgelegenheid. Veel afgestudeerden van HBO en universiteit vinden in de omgeving geen werk en vertrekken naar elders”

“Ik woon pas een jaar of vijf in Kerkrade. Op het eerste gezicht was ik erg verbaast doe mooi Kerkrade en omgeving is. Dit is iets wat bij mij en ook in mijn omgeving helemaal niet bekend was”

“Wij moeten er ons bewust van zijn dat Kerkrade geen koopstad moet worden maar een “leefstad””

“Het WMC, een sterk punt waar ik zeer trots op ben. Laat Kerkrade zich sterk maken en hier veel meer bekendheid aan geven via radio en televisie. Gebruik alle kanalen om dit festival als het plaats vindt in de media te krijgen”

“Na maanden verblijf in Den Haag zijn mijn ogen geopend en weet ik waar de droom banen voor onze kinderen zich bevinden, gaarne meer aandacht om deze werkgelegenheid vanuit de Randstad naar Kerkrade over te hevelen”

“Mijn idee voor de gemeente Kerkrade is, dat deze gemeente de dromen van startende ondernemers gaat helpen verwezenlijken”

“Ik ben nu 17 jaar oud en zal waarschijnlijk in Nijmegen gaan studeren. Na mijn studie wil ik terugkeren naar het zuiden om hier een leven op te bouwen. Helaas zie ik voor mijzelf geen toekomst in het Kerkrade zoals het nu is en ik weer zeker dat vele jongeren er zo over denken”

Toekomstidee: “Misschien een luxe bejaardencomplex aan de Groene Long voor bejaarden die geld genoeg hebben en een rustige oude dag willen hebben”

“Ik denk dat het voor Kerkrade heel belangrijk is om eens wat vaker “out of the box” te denken”

“Kerkrade centrum moet juist zorgen dat de kleine winkeliers in Kerkrade actief blijven, want echt winkelen ga je wel naar Maastricht, Hasselt, Aken. Daar ben je in 10-20 minuten. Maar een beetje shoppen en leuke terrassen doet wonderen”

 

twitter facebook