Bouwen aan Kerkrade

Meer aandacht voor:

“Ondanks de toenemende vergrijzing  moeten we aandacht blijven houden voor jonge gezinnen die zich in Kerkrade willen vestigen zodat Kerkrade voor de toekomst behouden blijft”

“Het verloederen van straten in het centrum”

“Het wegdek van veel straten is heel erg slecht”

“wijken (af)bouwen waar jonge gezinnen zich willen vestigen met positieve uitstraling”

“Een goede samenwerking met de buurgemeentes, waarbij men eropuit is elkaar te versterken en elkaar niet alleen als concurrenten zien”

“Vervreemding van je buurtbewoners, men heeft contact met de medemens en ook de gemeente nodig”

“Parkeerplaatsen, waar vaak gebrek aan is”

“Oude panden in slechte toestand laten opknappen of afbreken”

“Inzetten op bedrijven die alleen maar duurzame milieuvriendelijke energievoorzieningen ontwikkelen”

“Geen grote winkelcentra meer, alleen maar speciaalzaken en geen parkeerheffing”.

“Meer afbraak van oude woningen en geen nieuwe meer bouwen! Dus meer groen in de stad!”

“Hergebruik van mooie oude gebouwen blijven doen: Old Hickory is perfect”

“Meer oog voor mid-life mensen en de jeugd: niet alleen focus op ouderen, geen Florida van maken!”

twitter facebook