Bouwen aan Kerkrade

Waarom een brief?

De gemeente Kerkrade wil niet de pretentie hebben voor onze burgers te weten wat er speelt in de stad. We willen onze burgers betrekken; ze deelgenoot maken van onze toekomstige uitdagingen. En daar heb je dromen voor nodig. Zonder ideeën zetten we geen stappen.

Brief van Jos Som: Droombrief

Bijgaand vindt u de brief zoals deze door burgemeester Som aan alle inwoners van Kerkrade is verzonden met de oproep mee te dromen over de toekomst van Kerkrade. De brochure zoals deze is meegezonden kunt u raadplegen door hier te drukken. 

Een persoonlijk verzoek van uw burgemeester

"Samen werken aan een droomtoekomst van òs Kirchroa"

Beste inwoner van Kerkrade,

U kent hem wel, d'r Joep, de meest markante man van Kerkrade. Trots en krachtig met een heldere blik. Een man met dromen en daardoor een ‘Kirchröadsjer' van formaat.
Waarom ik d'r Joep erbij haal? Omdat ik u erbij wil halen! Ik wil graag úw dromen horen om samen met u onze stad verder te helpen naar een sterke toekomst.
De gemeenteraad en het college werken ‘va hatse' aan onze stad, maar zij kunnen het niet alleen. Zij hebben uw steun, uw ideeën, uw zorgen en uw suggesties hard nodig. Samen staan we sterk en kunnen we alles aan. Daarom vraag ik uw persoonlijke inbreng.

Wij werken aan de koers voor de toekomst van Kerkrade. Een koers die is gericht op kansen, uitdagingen en kwalitatieve groei. We zullen lef moeten hebben om anders te denken en te handelen. Voorheen dachten we in termen van groei. Nu moeten we bedachtzaam omgaan met de krimp. Er liggen kansen. Die kansen kunnen we benutten door er met z'n allen de schouders onder te zetten.

De komende jaren zal het aantal inwoners sterk dalen. Het aantal ouderen ten opzichte van werkenden groeit. Leegstand van woningen, minder werkgelegenheid en afname van het voorzieningenniveau dreigt. Deze ontwikkelingen vragen nu al om aandacht .... ook van ú! Het toekomstbeeld lijkt misschien somber, maar er is geen reden tot wanhoop. Het is wel de reden dat ik u nadrukkelijk wil uitnodigen om samen met ons op zoek te gaan naar het voordeel dat elk nadeel heeft. We moeten samen de goede koers vinden naar de toekomst. Denk met ons mee welke zaken, situaties of ontwikkelingen volgens u meer aandacht verdienen. Laat mij weten waar u trots op bent in Kerkrade en waarom en welke kansen u ziet in een Euregio vol toekomstperspectief.

Ik daag u uit om voor de opdoemende problemen een oplossing te vinden. Krimp een probleem? Ja en nee! Het kan ook het begin zijn van een verrassende verbouwing van onze stad onder het motto ‘mooier door minder'. We behoren in Nederland tot de steden met de hoogste bouwdichtheid. Door Kerkrade te ‘ontstenen' en mindere woningen af te breken wordt de stad mooier en krijgt onze natuur meer ruimte. Er liggen grote kansen, waarbij we de economische ontwikkeling moeten bevorderen. Werkgelegenheid, mobiliteit, veiligheid, sport en cultuur blijven bijzonder belangrijk. Kerkrade is immers veel meer dan wonen alleen.
Ik wil de kansen benutten en dat graag samen met u. Uw frisse kijk, uw opbouwende kritiek en uw mening wil ik graag vernemen. De bouwstenen voor een sterke toekomst zijn er. Als we allemaal een paar stenen oppakken, dan bouwen we het Kerkrade van de toekomst.

Als u van Kerkrade in 2030 droomt,
dan droomt u over................
U bent trots op Kerkrade omdat...........
U maakt zich zorgen over..........

We willen een toekomst waar uw mening meetelt! Suggesties en contactgegevens vindt u in bijgevoegde brochure en op onze website www.kerkrade.nl. Schaar u met mij rondom D'r Joep en rol de mouwen op.
Ik verheug mij op uw bijdrage aan de droomtoekomst van ós Kirchroa!

handtekening

Jos Som, Burgemeester

 

twitter facebook